pǎo le hé shàng pǎo bù le miào
基本释义
  1. 指纵然一时躲掉,但由于其他无法摆脱的牵累,最后还是无法脱身。
详细释义
  1. 【解释】:指纵然一时躲掉,但由于其他无法摆脱的牵累,最后还是无法脱身。
近义词
跑了和尚跑不了寺
英文翻译
  1. A monk cannot run away from the temple