jì xià xué shì
基本释义
  1. 犹言 稷下 先生。
详细释义
  1. 犹言 稷下 先生。
    《史记·田敬仲完世家》:“ 宣王 喜文学游説之士,自如 騶衍 、 淳于髠 、 田駢 、 接子 、 慎到 、 环渊 之徒七十六人,皆赐列第,为上大夫,不治而议论。是以 齐 稷下 学士復盛,且数百千人。” 裴駰 集解引 刘向 《别录》:“ 齐 有 稷门 ,城门也。谈説之士期会於 稷下 也。”
英文翻译
  1. Bachelor of Jixia