èr táo sān shì
基本释义
  1. 士:武士。春秋时齐景公将两个桃子赐给公孙接、田开疆、古冶子论功而食,三人弃桃自杀。比喻借刀杀人
近义词
二桃杀三士
英文翻译
  1. Two peaches and three talents