liàng jiāo
基本释义
  1. 谓考虑人的权势轻重而与之相交。
详细释义
  1. 谓考虑人的权势轻重而与之相交。
    《文选·刘孝标<广绝交论>》:“故轮盖所游,必非 夷 惠 之室;苞苴所入,实行 张 霍 之家。谋而后动,毫芒寡忒,是曰量交。” 张铣 注:“量,度也,谓度其轻重而交也。”
英文翻译
  1. The amount of pay