lǎo tiān gé bù liǎo yī céng zhǐ
基本释义
  1. 谓老天爷洞察一切,可以作福降祥。
详细释义
  1. 谓老天爷洞察一切,可以作福降祥。
    《儿女英雄传》第三七回:“可是人家説的,‘老天隔不了一层纸’,等明儿他姐儿俩再生上个一男半女,那才是重重见喜。”
英文翻译
  1. God can not stand a layer of paper