níng sù
基本释义
  1. 寒凉而肃穆。
详细释义
  1. 寒凉而肃穆。
    《素问·五常政大论》:“其政流演,其候凝肃。” 王冰 注:“凝,寒也;肃,静也。寒来之气候。”《素问·气交变大论》:“北方生寒,寒生水,其德凄沧,其化清謐,其政凝肃,其令寒。” 清 陈梦雷 《西洋贡狮子赋》:“萃西方之凝肃,秉金气之坚强。”
英文翻译
  1. Su Ning