bù shí dīng
基本释义
  1. 不识一个字。
详细释义
  1. 不识一个字。
    明 王世贞 《艺苑卮言》卷四:“彼所重 王剧 、 王勔 、 苏味道 者,一以鉤党取族,一以摸稜贬窜,区区相位,何益人毛髮事,千古肉食不识丁人,举为谈柄,良可笑也。” 清 道霈 《重刊<坛经>缘起》:“ 六祖 以不识丁传衣,其道遂大震於中国。”详“ 不识一丁 ”。
英文翻译
  1. Not Ding