bù zhī liàng
基本释义
  1. 犹不自量。 过高地估计自己。
详细释义
  1. 犹不自量。过高地估计自己。
    汉 朱浮 《为幽州牧与彭宠书》:“今天下几里,列郡几城,奈何以区区 渔阳 而结怨天子?此犹 河 滨之人捧土以塞 孟津 ,多见其不知量也。” 宋 司马光 《谕若纳》:“﹝ 光 ﹞文辞鄙陋,何敢輒寓名诸公之末,自陷不知量之罪乎?”
英文翻译
  1. Ignorance