yī rì bù jiàn,rú gé sān qiū
基本释义
  1. 一天不见,就好像过了三年。形容思念的心情非常迫切。
出处
《诗经·王风·采葛》:“一日不见,如三秋兮。”
英文翻译
  1. one day apart seems like three years (idiom)