yī jiā nǚ bù chī liǎng jiā chá
基本释义
  1. 俗谚。谓一女不嫁二夫。
详细释义
  1. 俗谚。谓一女不嫁二夫。
    清 翟灏 《通俗编·仪节》:“俗以女子许嫁曰喫茶,有‘一家女不喫两家茶’之谚。”
英文翻译
  1. One woman doesn't eat two teas